Dur Pahar Gulapi Dekhiboloi Huwoni Khola Boma Usoror Pora Morom Lyrics

Hula Bhai Mula Lyrics by Rakesh Reeyan is the most recent Assamese music song composed by Palash Gogoi. Hula Bhai Mula song lyrics are penned by Luit Neel.

Hula Bhai Mula Lyrics - Rakesh Reeyan

Hula Bhai Mula Song Detail

Singer: Rakesh Reeyan
Composer: Palash Gogoi
Lyrics by: Luit Neel

Hula Bhai Mula Lyrics

Dur pahar gulapi
Dekhiboloi huwoni
Khola boma usoror pora

Morom disu ujari
Loi ako nokobi
Bhitorinu ghune dhora

Dur pahar gulapi
Dekhiboloi huwoni
Khola boma usoror pora

Morom disu ujari
Loi ako nokobi
Bhitorinu ghune dhora

Toi ako loni
Kame kaje guni
Bukutenu lolihi thai
Morom logai morom logai
Pogola nokoribi
Hula bhai mula pai

Hula bhai mula pai muk

Mon phoolonite
O morom mala gathisu
Rang birongor
Eti duti hopunu aakisu

Kinu bhabona je
Bhabi bhalei lage
Kopahi kumol
Kolijate loiye

Toi ako loni
Kame kaje guni
Bukutenu lolihi thai
Morom logai morom logai
Pogola nokoribi
Hula bhai mula pai

Hula bhai mula pai muk….

Saul sali lobi hai o
Oi hai oi..
Suruk suruk kori
Hai oii..
Dhanu basi lobi
Hai oi
Khale jate petole najai

Samayar tikoni hai oi
O hai oi
Aagole uribo hai oi
Monote rakhibi hai oi
Asu tule batenu sai

Toi ako loni
Kame kaje guni
Bukutenu lolihi thai
Morom logai morom logai
Pogola nokoribi
Hula bhai mula pai

Hula bhai mula pai muk..,